image description

Báo cáo Vi Phạm

Tìm thấy vi phạm? Hãy báo cáo ở dưới đây, chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra và xử lý nhằm đảm bảo an ninh internet và an toàn của dịch vụ!

Cung cấp website cho 18,730,091 người dùng trên toàn thế giới!

Báo cáo Vi phạm

Chúng tôi có các người nhân viên chuyên biệt làm việc suốt 24/7 và luôn sẵn sàng loại bỏ bất cứ website có hại nào chỉ trong vài phút. Nếu bạn tìm thấy một website vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy thông báo tại đây. Thời gian phản hồi trung bình của chúng tôi là 2 tiếng.

ví dụ: http://scamsite.890m.com/abusingFolder/UpdatePassword.html (để trống nếu không có tên miền liên quan)

  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress