Cung cấp website cho 18,202,909 người dùng trên toàn thế giới!

WIX Thông tin Tổng quan

WIX được thành lập vào năm 2006 và đã trải qua 13 years năm hoạt động.

Wix.com is a leading cloud-based development platform with millions of users worldwide. We make it easy for everyone to create a beautiful, professional web presence. Promote your business, showcase your art, set up an online shop or just test out new ideas. The Wix website builder has everything you need to create a fully personalized, high-quality free website.

Tiêu đề website

Wix.com

Mô tả website

We provide a world class website building platform to over 100 million users in 190 countries. Wix has something for everyone. So, whether you’re a photographer, musician, small business owner, entrepreneur, bride or student, we provide all the tools and features you need to build an amazing online presence for FREE. Create your own original website that reflects you or your brand and get online today. We keep complex techy processes behind the curtain and guarantee that your experience is simple, fun and code-free. We have the only drag and drop website building platform with HTML5 capabilities, 500+ designer-made templates, top grade hosting, innovative Apps, and 1000s of features for free. We offer valuable premium services (hey, we need to make money too), but our business model allows us to provide complete websites to everyone - for free.

Tên công ty

wyx, qix

WIX Đánh giá 2019

Mỗi đánh giá đều được kiểm tra bởi hệ thống lọc thư, vì vậy bạn có thể yên tâm là mọi đánh giá đều chân thực nhất (tất cả các đánh giá spam, trùng lặp hoặc tự đánh giá đều bị loại bỏ).

Hãy trở thành người đầu tiên!

Chưa có ai viết đánh giá.

Hãy cùng chia sẻ những cảm nghĩ của bạn khi sử dụng dịch vụ của wix.com dưới đây!

— hoặc —

Viết Đánh giá bằng tiếng Anh

Viết đánh giá của bạn về WIX

  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress
Intercom