image description

Bảo vệ Website của bạn

Xin đọc hướng dẫn dưới đây để bảo vệ website không hoạt động.

Đang cung cấp website cho 24,697,733 người dùng trên toàn thế giới!

`

Protect Your Account

Để tiết kiệm tài nguyên server và cung cấp dịch vụ hosting miễn phí cho mọi người, chúng tôi thường xuyên tiến hành loại bỏ các tài khoản không hoạt độn. Các tài khoản không hoạt động là tài khoản chưa upload website lên hoạt có ít hơn 10 lượt truy cập trong liên tục 30 ngày.

Website bạn vừa truy cập đã được thiết lập bị hủy sau 7ngày tới vì không hoạt động.

Nếu bạn là chủ nhân của website này và bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị tạm ngưng bằng cách thu hút thêm khách truy cập tới website của bạn, đăng nhập vào tài khoản tại /dang-nhap-cpanel và kích hoạt chức năng bảo vệ không hoạt động trong khu vực Khách Hàng.

Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này và rất cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

 • php
 • my sql
 • intel
 • cloudlinux
 • nginx
 • cloudflare
 • wordpress
 • 24/7 Live Support
 • Website Builder Đơn Giản
 • Tối ưu tăng tốc WordPress 2X
 • Powerful Control Panel
 • 30-Days Money-Back Guarantee
Grab the limited time deal!
$ 1
95
/th
$11.97
$5.85 for 3 months
Tiết kiệm 51%
Bắt đầu